Το πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Unicert Skills) που εκδίδει ο φορέας Unicert αναφέρεται σε ένα (1) από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα ανά τομέα:

Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
(1) Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων
(2) Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
(3) E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
(4) Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
(5) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών
(6) Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
(7) Τουριστικός Αντιπρόσωπος

Β. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
(1) Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
(2) Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων / Διαλογέας
(3) Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(4) Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Γ. ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(1) Πωλητής Λιανικής
(2) Εξωτερικός Πωλητής
(3) Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
(4) Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
(5) Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
(6) Υπάλληλος Γραφείου

Δ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(1) Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
(2) Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
(3) Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
(4) Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)

Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(1) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
(2) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
(3) Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
(4) Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
(5) Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist)