Καλοκαιρινά ταχύρυθμα μαθήματα

Καλοκαιρινά ταχύρυθμα μαθήματα

Τα καλοκαιρινά ταχύρυθμα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Ιουνίου και θα διεξαχθούν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, με διακοπή ενός μήνα(τον Αύγουστο).