Ημερομηνίες διεξαγωγής Πιστοποιήσεων

Ημερομηνίες διεξαγωγής Πιστοποιήσεων

Παρακάτω ανακοινώνεται ο πίνακας ημερομηνιών, για την διεξαγωγή των Πιστοποιήσεων Πληροφορικής, ανά τομέα..