Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξ Αποστάσεως!

Σπουδάστε στον τόπο σας, δουλεύοντας και μελετώντας στο σπίτι σας.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Ναυτιλιακή Διοίκηση

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Ειδική Εκπαίδευση
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
Διασφάλιση Ποιότητας
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Σχολή Επιστημών Υγείας


Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Μεταπτυχιακά προγράμματα δια ζώσης αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εγγραφή και συμβουλευτική σε μεταπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου Frederick.

Σπουδές στην Κύπρο

Εγγραφές στο Πανεπιστήμιο Frederick

Προπτυχιακές Σπουδές δια ζώσης

Εγγραφή και συμβουλευτική σε προπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου Frederick.

Συμμετέχετε στα μαθήματα και σε συσκέψεις από τις αίθουσές μας OnLine!

Ως πιστοποιημένοι συνεργάτες, θα σας παρέχουμε όλη την διασύνδεση και την υποστήριξη που θα χρειαστείτε για τις σπουδές σας.